Child pages
  • Compressor te koop -> verkocht
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


De OVA heeft de volgende compressor te koop, ideaal om 2 duikflessen tegelijk mee te vullen:

  • € 500,-  compressor (Bauer K-14, 200l/min, ingesteld op max. 200 bar, afmetingen ca. 95x60x20 cm, aan te sluiten op (NL) 3-fasen spanning)
  • € 150,-  2x 200 bar slangen bijbehorende aan deze compressor

Ze is werkend te bewonderen en voor een duikers-onder-elkaar prijsje te verkrijgen.

Of verkocht of we gaan deze toch zelf houden.

 


#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels