Child pages
  • Compressor te koop -> verkocht
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »


De OVA heeft de volgende compressor te koop, ideaal om 2 duikflessen tegelijk mee te vullen:

  • € 500,-  compressor (Bauer K-14, 200l/min, ingesteld op max. 200 bar, afmetingen ca. 95x60x20 cm, aan te sluiten op (NL) 3-fasen spanning)
  • € 150,-  2x 200 bar slangen bijbehorende aan deze compressor

Ze is werkend te bewonderen en voor een duikers-onder-elkaar prijsje te verkrijgen.

 


#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels