Child pages
  • Nederlands-Spaanse Haai
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Op 18 juli 2016 merkten de weervissers bij Bergen op Zoom – beroepsvissers die op ansjovis vissen – een vrouwelijke ruwe haai van 161‑ cm. Dit haaienmerkprogramma van Sportvisserij Nederland, IMARES, vijftien schippers van hengelcharters en de weervisserij bewijst zijn waarde, want op 24­ november werd de vis met jumbotag no. 4029­ terug gemeld uit Spanje door Christina Rodriquez Cabello van het Spaanse Instituto Español de Oceanografía. Na 129 dagen en een reis van minimaal 1.750 kilometer was de haai 8 cm gegroeid.

Betere bescherming?

Vermoedelijk heeft de haai in de Oosterschelde haar jongen ter wereld gebracht, waarna zij richting Spanje is afgereisd om aan te sterken. Jammer genoeg kwam ze op haar zoektocht naar voedsel de netten van de bodemtrawler MonteLouro tegen en overleefde ze dit niet. Gelukkig meldde schipper José Antonio Lago Vidal de terugvangst wel, zodat met deze informatie een bijdrage wordt geleverd aan de kennis omtrent deze haaien. Die biologische kennis is essentieel om deze bijzondere vissoorten in het kader van het Europese Haaienactieplan beter te beschermen.

 


Bron: Het Visblad, via sportvisserijnederland.nl


#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels