Child pages
  • Toezicht in het zwembad

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: ontbrekend woord toegevoegd.

Excerpt


Widget Connector
width560
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=LZJKXt0Omx0
height315

Gisteren zijn we hier aan begonnen.
Dit is een kleine samenvatting van wat we geleerd hebben en wat er nog komen gaat.
Je ziet hierboven al wat verschillen en ze hebben 2 bevrijdingsgrepen weggelaten.
De bevrijdingsgrepen die hierboven worden weergegeven zijn de bevrijdingsgrepen wanneer de drenkeling de redder verrast.
We hebben er gisteren nog 2 bevrijdingsgrepen geleerd waarbij we zelf de controle hebben, deze hebben dan ook altijd de voorkeur.
En onthoud: EIGEN VEILIGHEID VOOR ALLES!

  

Htmlcomment

Plaats hier (of onder deze box of in plaats van deze box) additionele tekst (die niet rechtstreeks zichtbaar is op de voorpagina van de site, maar wel zichtbaar is als je het artikel opent).